Lost Years - Kvazar - Kvazar (CDr)

3 comments

  1. Ən parlaq kvazar 12 m, 6 ulduz ölçüsü ilə xarakterizə edilir. Bizdən 3 milyard işıq ili məsafəsində olmaqla, işıqlığı Andromeda dumanlığından dəfə çoxdur. O həm də güclü rentgen şüalanma mənbəyidir. Kvazar, ölçüsünə görə ulduzdan xeyli böyük, Bizim Qalaktikadan isə olduqca kiçikdir.
  2. Tracklist: Ballet () Mirror Mask () Three () Lost Years () 18 () Mother of Existence () Seven () Whispering Forest () Nine () Dream () Eleven () From Norway, the members of Kvazar were in their mid-twentiesAuthor: Kvazar.
  3. Največji znani rdeči premik za kvazar je 6,43, kar odgovarja razdalji približno 28 milijard svetlobnih let, če se upošteva trenutna privzeta vrednost Hubblove konstante 71 (km/s)/M pc. Zaradi majhnih razlik pri definicijah razdalj v kozmologiji, je razpon razdalj lahko od 13,7 do 27,4 = 2 · 13,7 milijard svetlobnih let.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *